¬ TEKNİK VERİLER
» TEKNİK VERİLER
PVC Teknik Özellikler Tablosu
   Yoğunluk    1.5 g/cm3
   Kopma Mukavemeti    410 - 840 kg/cm3
   Kopma Uzaması    % 5- 8
   Eğilme Mukavemeti    700 - 1100
   Basma Mukavemeti    700 - 900
   Darbe Mukavemeti    10 - 30
   Sertlik Rokcwell    D65 - 85 Shore
   Sürtünme Katsayısı    0.4 - 0.6
   Havadan Aldığı Nem    % 0.04
   Maximum Çalışma Sıcaklığı    60 - 80 C (Uzun - kısa süre)
   Sudaki Doygunluk    % 0.3
   Isı Genleşme Katsayısı    20 - 100 x 10-6 cm/ cm C
   Isı İletkenlik Katsayısı    3.3 - 5.0 x 10-4 Cal/S cnm C